pondělí 21. prosince 2009

Dee Hock: One From Many

Autobiografie spoluzakladatele systému Visa a stejnojmenné korporace je pro mne jednou z nejvíce inspirativních knih o managementu. Dee Hock píše o věcech, které se mi honily hlavou, aniž bych byl ovšem schopen dojít k podobně smysluplným závěrům. Kniha má podtitul VISA and the Rise of Chaordic Organization (VISA a vzestup chaospořádané organizace), což v podstatě velmi dobře vystihuje její obsah: Dee Hock na pozadí svého profesního příběhu tvrdě kritizuje direktivní řízení a črtá obrysy organického, chaospořádaného přístupu, na jehož principech vznikala právě Visa. Největší předností chaospořádanosti je podle Hocka podobnost s efektivními, decentralizovanými přírodními ekosystémy (obdobné myšlenky propaguje například permakultura v zemědělství). Zároveň ale upozorňuje, že není snadné ji aplikovat v podnikatelské praxi, protože lidé jsou odmalička vychováváni k práci v autoritářských, hierarchicky a direktivně organizovaných kolektivech. Obrovský filozofický náboj této knihy vede čtenáře k tomu, aby začal o managementu uvažovat jinak než ve stereotypních dualismech jako nadřízenost–podřízenost, ústředí–pobočka apod. Proto také nepředkládá žádné konkrétní návody, jež by byly vlastně krokem zpět od přirozenosti ke strojovosti, a namísto toho nabádá k demokratizaci a decentralizaci moci v organizacích všeho druhu. Hockova naléhavost tkví pak zejména v tom, že tyto myšlenky dokázal nejen precizně formulovat, ale především úspěšně přenést do praxe.