neděle 31. ledna 2010

Thomas Woods: Meltdown [Krach]

Tato pozoruhodná kniha v podstatě tlumočí pohled tzv. rakouské školy (Mises, Hayek, Rothbard aj.) na současnou hospodářskou krizi, její příčiny a pravděpodobný další vývoj. Autor, člen vlivného Ludwig von Mises Institute, Thomas E. Woods Jr., zvolil dosti dlouhý a výmluvný podtitul: A Free-Market Look at Why the Stock Market Collapsed, the Economy Tanked, and Government Bailouts Will Make Things Worse (aneb Volnotržní pohled na to, proč padla burza, ekonomika se zasekla a vládní zásahy vše jen zhorší). Jeho názory, jakožto ortodoxního rakušana, jsou zarputile zaujaté, srozumitelné a podnětné. S mnoha tvrzeními osobně nesouhlasím, ale knihu jsem si vyloženě užil jako výpravnou exkurzi do světa, ve kterém je inflace velkým Zlem a volný trh všeřešícím Dobrem. Mimochodem, titul právě vyšel česky v nakladatelství Dokořán pod názvem Krach, v překladu mého kamaráda Aleše Drobka, s nímž jsme o textu dlouze a bez valného výsledku diskutovali.