čtvrtek 14. ledna 2010

Tom Rath: StrengthsFinder 2.0

StrengthsFinder 2.0 je sofistikovaný test společnosti Gallup pro zjištění tzv. silných stránek osobnosti respondenta. Jako knížku jsem jej dostal před časem darem od Michala Martocha, který tento test hodně uznává a propaguje. Kniha obsahuje stručný úvod do psychologie silných stránek, detailní popisy 34 osobnostních kategorií a kupón na jedno vyplnění testu online. Například mé přednosti jsou podle testu Strategic, Activator, Maximizer, Achiever a Adaptability. Přišlo mi, že výsledky docela sedí, takže jsme pak s testem lehce experimentovali ještě i v rámci týmu mých spolupracovníků. Celkově hodnotím knihu i test dobře, byť mám dvě výhrady: 1) Test se spoléhá na sebehodnocení respondenta, což je problém, protože většina lidí má přinejmenším trochu změněný sebeobraz (tj. vnímají se jinak, než jací skutečně jsou). Potvrdilo se to i v mém případě, kdy jsem si jednu ze svých klíčových předností v době vyplňování testu ještě plně neuvědomoval a test ji proto nemohl odhalit. 2) Osobnost člověka se mění a vyvíjí v závislosti na věku a prostředí. Vlivem okolností mohou postupem času vyniknout přednosti, o kterých jsme neměli dříve ponětí, zatímco jiné mohou ztratit na relativním významu. Není výjimkou, že člověk odhalí svůj nový potenciál až ve zralém věku. Můj osobní závěr: Základní myšlenka psychologie silných stránek, že pro člověka je výhodné znát a rozvíjet vlastní přednosti, mi přijde rozumná a přínosná. K testu jako takovému se nicméně stavím poněkud skepticky a beru jej více méně jako zajímavou psychologickou hru.

Tom Rath: StrengthsFinder 2.0