pátek 2. července 2010

Nassim Nicholas Taleb: The Black Swan [Černá labuť]

Jsou knihy, na které jakoby čekám celé roky, a toto je jedna z nich. Black Swan neboli Černá labuť je autorův termín pro označení vysoce nepravděpodobných, neočekávatelných událostí všeho druhu — počínaje symbolickým objevením černých labutí v Austrálii, bestsellery, teroristickými útoky a burzovními krachy konče. Poselství knihy je prosté: nežijeme v předvídatelném vesmíru a fundamentálně nepředvídatelná je také věda, trhy, politika a s nimi celá společnost; navzdory snahám většiny statistiků, ekonomů a nesčetných akademických školometů. Taleb je velmi kritický, podobně jako Popper či Hayek, pokud jde o naši schopnost úspěšně předvídat. Sám sebe považuje za skeptického empirika, odmítá všudypřítomné statistické modelování budoucnosti pomocí primitivní Gaussovy křivky a upozorňuje na rizika či příležitosti, které leží mimo rámec předvídatelnosti. Nassim Nicholas Taleb je nejen burzovní praktik, ale také žák proslulého Benoît Mandelbrota, autora matematické teorie fraktálů. Jeho pohled je v mnoha ohledech jedinečný a zároveň mimořádně inspirativní pro ty, kteří musí činit nelehká rozhodnutí vstříc nejisté budoucnosti (podnikatelé, investoři, politici, poradci atp.). Opravdu jen výjimečně se mi podaří narazit na novou knihu, která tak přesně rezonuje s mým pohledem na věc, a zároveň mne obohatí o další podněty ke zlepšení. The Black Swan tedy rozhodně doporučuji všem a jenom doufám, že někdy vyjde také česky.

#1 Black Swan jsem vybral jako svou osobní knihu roku 2010

Nassim Nicholas Taleb: The Black Swan