pondělí 3. ledna 2011

Ori Brafman & Rod Beckstrom: The Starfish and the Spider

Na tuto knihu jsem narazil v loňské akci na Audible, kde mne zaujala slibným podtitulem The Unstoppable Power of Leaderless Organizations (Nezdolná síla bezvůdcovských organizací). Jinými slovy, autoři popisují fungování inovativních projektů či firem, jejichž úspěch je postaven na decentralizaci kompetencí a rozhodování. Studované příklady jsou dobře známy: Wikipedia, Al-Káida, Craigslist, Burning Man, Napster, Skype, Apache atd. Převažují internetové a open-source služby, ale to je dáno pravděpodobně tím, že síťové prostředí ke zplošťování řídící hierarchie vyloženě vyzývá. Jinak se tyto myšlenky objevily již mnohem dříve u vizionářů, jako byl zakladatel moderního managementu Peter Drucker nebo duchovní otec společnosti Visa Dee Hock. Od počátku 90. let se manažerské stereotypy dynamicky mění a emancipace síťových modelů je toho součástí. Pokud si chcete rozšířit obzory o jiný pohled na řízení, je tato kniha velmi dobrým výchozím bodem. Čte se příjemně a stylově se nápadně podobá průlomovému Gladwellovu bestselleru Tipping Point. Přes své obecnější zaměření byla pro mne jakožto konzultanta a podnikatele praktickou inspirací (i když zase ne tolik jako skvělý Rework).