sobota 5. března 2011

Peter & Andrew Schiff: Ekonomické bajky

Nakladatelství Dokořán vydalo koncem roku 2010 velmi srozumitelný knižní úvod do ekonomie z pohledu tzv. rakouské ekonomické školy. Kniha je mimořádně přístupná i pro naprosté laiky a studenty. Základní ekonomické principy ilustruje pomocí příběhů obyvatel fiktivního ostrova — od prvotní tvorby kapitálu a směnného obchodu, přes vznik státu, bankovnictví a jednotné měny, až po mezinárodní obchod a problémy s inflací. Autoři nabízejí geniálně zjednodušený pohled do fungování ekonomiky jakožto celku, nikoli rozdělené na selsky rozumnou mikroekonomii a iracionální keynesiánskou makroekonomii. Peter Schiff si udělal v Americe jméno, když jako jeden z mála expertů předpověděl nástup a průběh finanční krize. Text tedy na mnoha místech reflektuje současnou situaci v USA, což mu poněkud ubírá na čtivosti a bohužel i nadčasovosti. Celkově se mi ale kniha svou výstižností, humorem i nadhledem líbila a všem zájemcům o studium ekonomie ji mohu doporučit. Kompletní český název Ekonomické bajky pro studované i laiky; jak ekonomika roste a proč krachuje je poněkud kostrbatou variací anglického How an Economy Grows and Why It Crashes, avšak samotný knižní překlad mého kamaráda Aleše Drobka si zaslouží pochvalu. Knihu jsem tentokrát četl v originále pouze ze zvyku, český překlad je na úrovni.

Peter & Andrew Schiff: Ekonomické bajky