pondělí 2. května 2011

Richard Dawkins: The Selfish Gene [Sobecký gen]

The Selfish Gene je jedna z nejslavnějších knih moderní doby. Dnes, více než tři desetiletí od prvního vydání v roce 1976, je Sobecký gen řazen mezi několik málo titulů, které nejvíce ovlivnily náš pohled na vývoj života na Zemi, v míře srovnatelné s Darwinovým pojednáním o původu druhů. Dawkins posunul pomyslnou hranici, na které probíhá tzv. přirozený výběr, z organismu (či skupiny) na úroveň jednotlivých genů. Jsou to podle něj právě geny, o jejichž zachování a přežití v evoluci jde. Vyšší organismy jsou pak jen dokonalí genetičtí roboti naprogramovaní tak, aby zajistili pokračování svých tvůrců. Genová optika na proces evoluce se radikálně liší od intuitivního důrazu na soutěžící jedince. Její vědecká hodnota je ale obrovská, protože řeší problém zdánlivě altruistického chování organismů, s nímž si starší teorie evoluční biologie nedokázaly poradit. Nejen pro mne je Richard Dawkins génius — špičkový vědec, ale také autor, který dokáže věrně přiblížit komplexní problémy moderní vědy laickému čtenáři, aniž by tím utrpěla vědecká stránka textu. Selfish Gene vyvolal mezi vědci i běžnými čtenáři obrovskou vlnu odezvy (Dawkins později tento úspěch zopakoval s knihou o ateismu). Co je však důležité, nechybí ani filozofický rámec, který genovou teorii posouvá o úroveň výš a naznačuje, jaká může být role a svoboda člověka. První vydání uzavírá autor optimisticky myšlenkou, že člověk je pravděpodobně jediný organismus, který dokázal své genové naprogramování překonat. Jestli vás zajímá věda, tuhle knihu si určitě přečtěte!

Richard Dawkins: The Selfish Gene [Sobecký gen]