úterý 19. července 2011

Karl Popper: Bída historicismu

Útlou knížku Bída historicismu jsem měl a chtěl blognout už dávno… Znáte takové ty předpovědi, jak bude vypadat svět v roce 2050, kdy konečně nastane ta politická, surovinová, energetická, klimatická či jiná krize, 3. světová válka a podobně? Tak na ty můžete klidně zapomenout. Přinejmenším podle slavného a stále platného Popperova argumentu popsaném právě v Bídě historicismu. Ve stručnosti: 1) Pokrok v lidských dějinách a vývoj lidské civilizace je zásadně ovlivněn vědeckými objevy a rozvojem technologií. 2) Budoucnost vědecko-technologických objevů nelze předvídat. 3) Proto platí, že nelze předvídat ani budoucnost civilizace jako takové. Prosté jako facka. Přesto je s podivem, kolika lidem to dodnes nedochází a snaží se nám vnutit svou vizi budoucnosti, nejlépe pořádně katastrofickou. Popperův text je poměrně náročný na čtení, patří však do nezbytného všeobecného přehledu inteligentního člověka. (O dost přístupnější je v něčem jí podobná Talebova kniha Black Swan.)

Karl Popper: Bída historicismu