úterý 10. ledna 2012

Gary Chapman: The Five Love Languages [Pět jazyků lásky]

Pět jazyků lásky je český název slavné knihy partnerského poradce Garyho Chapmana. Jde o velmi užitečný koncept toho, jakými způsoby si lidé v partnerství projevují lásku. Autor dospěl na základě vlastní poradenské praxe a pozorování k tomu, že existuje 5 základních způsobů neboli jazyků, jimiž lásku vyjadřujeme:
  1. slova ujištění, slovní vyjádření
  2. pozornost, kvalitní společný čas
  3. dary, velké i malé, ale ze srdce
  4. skutky služby, práce pro druhého a domácnost
  5. fyzický kontakt, sexualita
Háček je podle autora v tom, že každý člověk má svůj primární jazyk, kterým je schopen lásku dávat a přijímat. Problém pak nastává v situaci, kdy každý z partnerů vyjadřuje lásku svým jazykem, kterému ten druhý nerozumí. Důsledkem je nevyhnutelný citový deficit, nenaplněná potřeba lásky. Řešení, které kniha nabízí, je jednoduché: naučit se mluvit jazykem lásky toho druhého. Tahle knížka je vážně skvělá, přál bych si ji mít přečtenou před 10 lety.

Gary Chapman: The Five Love Languages