úterý 6. března 2012

Winston Churchill: The World Crisis 1911-1918 [Světová krize 1911-1918]

Loni jsem četl rozsáhlé Churchillovy paměti na 2. světovou válku a hodně se mi líbily. Proto jsem se nakonec pustil i do jeho politicko-vojenských dějin 1. světové války, které v češtině vyšly pouze jednou v roce 1932 u Melantrichu jako Světová krize 1911-1918. Churchill byl výjimečný tím, že zastával vrcholné funkce v obou válečných konfliktech. Jeho pohled je tedy zcela jedinečný. Hutná 800stránková historie první války mi dala tentokrát zabrat. Text je vyčerpávající, obsahově i pocitově. Většina postav a míst není povědomá, což dělá čtení ještě náročnější. A literární styl ke čtivosti rovněž nepřispívá. Není zkrátka tak přístupný jako u pozdějších Churchillových děl. Celkově vzato: místy zajímavá bichle, ale podruhé to číst nebudu.