neděle 17. června 2012

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow [Myšlení, rychlé a pomalé]

Jedna z nejzajímavějších a zároveň nejméně čtivých knih posledních měsíců by neměla ujít pozornosti těch profesionálů, kteří musí a chtějí dělat dobrá rozhodnutí navzdory časovému presu a nejistotě. Laureát Nobelovy ceny za ekonomii, behaviorální psycholog Daniel Kahneman popisuje a detailně dokumentuje desítky vrozených vad a nedostatků intuitivního úsudku. Jinými slovy, až vám zas bude někdo tvrdit, že intuice je spolehlivá (nebo dokonce neomylná), dejte mu přečíst tuto knihu. Místy je sice až nesnesitelně zdlouhavá, ale jako celek tvoří velmi praktickou nástavbu k Talebově Černé labuti či Gladwellově Mžiku. V závěru si Kahneman coby behaviorální ekonom samozřejmě nemohl odpustit kritiku libertariánů. Jeho vize behaviorálně řízené ekonomiky však nepůsobí nijak přesvědčivě a je z mého pohledu argumentačně nejslabším místem knihy. Jinak je ovšem Thinking, Fast and Slow titulem mimořádně praktickým. Na bezpočtu názorných příkladů ukazuje, jak se můžeme při každodenním rozhodování vyhnout mnoha závažným chybám, které jinak dělá téměř každý člověk (i profesionál). Česky vychází překvapivě u Melvilů pod názvem Myšlení, rychlé a pomalé.

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow