úterý 10. července 2012

Massimo Pigliucci: Nonsense on Stilts

Hledal jsem pro kamarádku knihu o vědecké metodě a našel jsem klenot — Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk (Nesmysly na chůdách: Jak poznat vědu od pavědy) se zabývá problémem tzv. demarkace, tedy vymezení hranice mezi skutečnou vědou a pseudovědou či pavědou. Zní to docela nezáživně, že? Opak je pravdou. Text je relativně náročný, ale také strhující a čtivý, srovnatelný s vrcholnými populárně–vědeckými díly Richarda Dawkinse. Pigliucci začíná u Popperovy falzifikace, ale jde mnohem, mnohem dál… Zcela precizně vytyčuje pomyslnou hranici pomocí precizně podaných příkladů z oblasti vědy i řady hraničících oblastí. Výsledkem je, alespoň pro mne, o poznání hlubší porozumění problémům, kterým musí věda čelit v konfrontaci s takovými nesmysly, jako je kvantový mysticismus (Deepak Chopra aj.), kreacionismus, astrologie, pseudovědecký postmodernismus apod. Jedinou menší výhradu bych měl k dosti jednostrannému pohledu autora na problematiku globálního oteplování, kde zjevně nebyl schopen zohlednit aféru Climategate a dost nepokrytě se naváží do Lomborga. Jinak je ovšem Nonsense on Stilts mistrovský kousek!

Massimo Pigliucci: Nonsense on Stilts