středa 5. března 2014

Karel Stibral: Odkdy jsou příroda a krajina krásné?

Pokud si jako většina lidí myslíte, že odjakživa, jste na omylu. Naše vnímání světa se totiž vyvíjí mnohem rychleji než svět jako takový, takže estetické vnímání krajiny (neřkuli celé přírody) se v evropské kultuře objevuje teprve v 18. století a do popředí se dostává až s nástupem romantismu. Lidé středověku a antiky estetiku krajiny neznali, stejně tak většina dřívějších civilizací. No, není fascinující, jak mocně ovlivňuje kultura naše vnímání? Nebýt kultury, nebylo by ani krásy ve světě. Pěkný článek napsal na toto téma Karel Stibral z Katedry filosofie a dějin přírodních věd Univerzity Karlovy, pro časopis Živa: http://bit.ly/Prir1 + http://bit.ly/Prir2 (2. část)

Claude Lorrain: Krajina s Jákobem a jeho dcerami, 1676 - ideální, arkadský typ krajiny od vyhlášeného krajináře