úterý 7. října 2014

Jan Řezáč: Web ostrý jako břitva

Jan Řezáč vyvolal kolem vydání své knihy Web ostrý jako břitva obdivuhodný hype završený krásným křtem na Vltavě. Myslím ale, že v tom hluku slov, recenzí, tvítů a mazaného marketingu by neměla zaniknout jedna podstatná informace: Ta kniha je po odborné stránce skutečně velmi dobrá! Měl jsem to štěstí, že se mi dostala do ruky ještě coby neučesaný draft, který mi Honza poslal k oponentuře během prázdnin a už tehdy jsem mu narovinu napsal, že ji budu rád doporučovat klientům, kteří chtějí mít dobrý a funkční web, pročež je nejlepší, když se sami stanou informovanými zadavateli. Dlouho jsem za tímto účelem doporučoval Nielsenovu klasiku Prioritizing Web Usability, která je výživnější než Krugova Nenuťte uživatele přemýšlet, ale také už není nejnovější. Honzova kniha o návrhu webu přináší nejen aktuální pohled v češtině, ale také agregované zkušenosti desítek špičkových webařů, s nimiž je Honza v kontaktu. Sazba je rovněž povedená, ale tu nehodnotím, protože u totoho typu knihy je zásadní obsah, a ten je výborný.

Jan Řezáč: Web ostrý jako břitva