úterý 16. června 2015

Robert Cialdini: Influence [Zbraně vlivu]

Víte, jak fungují manipulativní techniky a jak se jim bránit? Bestseller Zbraně vlivu od Roberta Cialdiniho popisuje detailně ty nejzákeřnější prodejní a nátlakové metody včetně vhodné prevence či obrany. Pozoruhodná je nejen kniha, ale i její vznik. Autor se coby špión vetřel mezi autodealery, podomní obchodníky, navolávače a jiné mistry přímého prodeje, aby posléze odhalil jejich triky zneužívající přirozené lidské slabiny. Cialdiniho rada zní: V dnešní rychlé době reagujeme na mnohé podněty automaticky bez rozmyslu a existuje několik typů situací, před nimiž bychom se měli mít obzvlášť na pozoru. Výtečná kniha pro marketéry i jejich nevinné oběti a rozhodně méně utahaná než Kahnemanovo Myšlení, rychlé a pomalé. Rychločtenáři možná ocení, že Influence se dá v originále sehnat i jako komiks ;-)