neděle 5. července 2015

Ramon DeGennaro: How the Stock Market Works

Všechno pěkné někde, někdy či něčím končí. V případě vzdělávacích programů z produkce The Great Courses​ je oním slepým střevem audiokniha se slibným názvem How the Stock Market Works (Jak funguje akciový trh), jejímž autorem je profesor bankovnictví a financí na univerzitě v Tennessee Ramon DeGennaro. Titul se překvapivě netýká tržních základů, ale jedné nejasné investiční strategie, kterou přednášející odvozuje z kontroverzní teorie efektivních trhů. Ta předpokládá, že všechny akciové tituly jsou vždy správně, racionálně a férově oceněny na základě dostupných informací, což, jak praxe ukazuje, není tak úplně pravda. Název tedy slibuje objektivní popis fungování akciového trhu, ale skutečnou náplní je silně předpojatý úvod do investování. Sám autor dokonce otevřeně přiznává, že je víc profesor než investor, proto je škoda, že nezůstal u toho, čemu evidentně rozumí, a to je vysvětlení fundamentální teorie, od vztahu akcie ke jmění společnosti, po IPO emise a makroekonomické vlivy. Nepochybuji, že právě takové bylo zadání producentů Great Courses a nejspíš nečekali, že DeGennaro dá největší prostor vlastní agendě. Pokud dokážete při čtení odfiltrovat jeho investiční rady, pak lze tuto audioknihu snad i doporučit, těch zbylých 50 % obsahu jistou hodnotu má.