středa 7. října 2015

John Ratey & Richard Manning: Go Wild

Knihu Spark o posilování mozku jsem v roce 2011 vybral jako knihu roku a dodnes ji bez zaváhání doporučuji všem, kteří pracují hlavou. Její autor, profesor psychiatrie na Harvardu John Ratey se nyní vrací s ambiciózní novinku Go Wild (Zdivočte) o změně životního stylu po vzoru našich předků. Začnu tím horším: Ratey si tentokrát přizval spoluautora, což se bohužel odrazilo v kvalitě textu. Je to slepenec více méně autonomních kapitol, sice rádoby soudržný, ale pořád slepenec. Ještě větší otázkou je důvěryhodnost. Tam, kde Ratey ve Sparku stavěl na solidním vědeckém základě, se dnes pouští do vědeckých spekulací a jakkoli se snaží držet racionálních mantinelů, celkově jsem nabyl dojmu, že tento text je mnohem více spekulativní než ten předchozí, což u lifestylové publikace komplikuje přenositelnost do praxe. Pozitiva nicméně převažují: Ratey tvrdí, že našemu zdraví nejvíce prospívá životní styl, pro který jsme předurčeni evolucí. Zdůrazňuje stravu (v paleo stylu), pohyb, spánek, bdělost a sounáležitost. V zásadě jde o velmi odvážnou syntézu poznatků z nesouvisejících oborů do neostrého, ale stále jednolitého ideálu lidského zdraví. Pro mne inspirativní kniha, kterou vnímám jako čitvý pokus o zmapování nově objevené vědecké divočiny.