pondělí 18. července 2016

Paul Rosenzweig: The Surveillance State

Státní dozor: big data, svoboda a vy (The Surveillance State: Big Data, Freedom, and You) je audiokniha z produkce The Great Courses, která mě nadchla právní dekontrukcí občanských svobod pro digitální 21. století. Její autor, prof. Paul Rosenzweig se přes stručnou historii sledování občanů v totalitních státech minulosti dostává k otázkám, které jsou dnes vysoce aktutální na obou březích Atlantiku v USA i EU. Popisuje podrobně stav současné legislativy, internetového práva, klíčové kauzy a precedenty, dosud známé aktivity tajných služeb i s nimi spojená morální dilemata demokratického státu, který je zavázán chránit bezpečnost, ale i svobody svých občanů — to vše v nevídaném detailu a barvách. Knihu jsem si vybral jako navazující četbu po skvělé Future Crimes (pro mne zatím kniha roku) ve snaze pochopit postoj svobodných zemí k erozi práv v důsledku stále rozsáhlejšího sledování občanů. Rosenzweig vyniká znalostí americké, ale i evropské legislativy, takže jsem díky němu konečně pochopil jádro celého sporu mezi přístupy obou bloků. A mimochodem mě přesvědčil, že často kritizovaný americký přístup ke sledování je nejen podstatně lépe navržený směrem k ochraně fundamentálních svobod a má smysl, ale podléhá i přísnější soudní kontrole než ten evropský, který je sice přísný ke komerčním subjektům, ale o to méně regulovaný na úrovni států a jejich institucí. Také mě utvrdil v názoru, který prosazuje i Goodman ve Future Crimes, že regulace a soudní dohled na aktivity státu i korporací v oblasti osobního IT je naprosto nezbytný pro zachování současné úrovně svobod i do budoucna. V žádném případě nejde o nudné intelektuálně-právní pojednání o abstraktních problémech. Právě naopak. Rosenzweig otevírá otázky, které se týkají, nebo brzy budou týkat téměř každého občana Západu. Počet praktických příkladů a kauz vysoce převyšuje teoretizování o ničem. Jako právník inklinuje k tématům, která se skutečně řeší u amerických i evropských soudů, což má mj. tu výhodu, že jsou skvěle zdokumentované. Obsah není jednoduchý na pochopení. Ne proto, že by byl špatně popsaný. Je náročný tím, jak se náš svět fundamentálně mění a koncepty, které jsme měli desítky let za neměnné, najednou ztrácejí právní půdu pod nohama. Elementární práva a svobody nebyly ustanoveny pro digitální věk a s nástupem moderních technologií tak stále častěji musí zákonodárci i soudy řešit otázku, co daná svoboda znamená dnes a jak vykládat zaostávající legislativu na problémy, které vůbec nepředvídala. Právě o tom je tato výjimečná a čtivá audiokniha.