neděle 6. listopadu 2016

Adam Grant: Dávat a brát [Give and Take]

Dávat a brát (Give and Take) je můj další kandidát na osobní knihu roku. Ba co víc, kdybych to měl posuzovat jen podle toho, jak jsou mi autorovy postoje blízké, byl by to jasný favorit! Na rozdíl od Goodmanova řinčení virtuálními zbraněmi ve Future Crimes a Newportova až asketického přístupu v Hluboké práci, Adam Grant vystihuje dokonale postoje, které už spoustu let sám zastávám a prakticky beze zbytku z nich vycházím při jednání s lidmi. Dávat a brát je kniha o tom, že dávat s rozumem je ve skutečnosti mnohem lepší než brát, a s Petrem Koubským jsme se letos na iCollege (bez přípravy) jednohlasně shodli, že by to měla být doporučená četba pro moderní podnikatele. Zjednodušeně, Grant pomocí mnoha příkladů a studií čtivě ilustruje, že existují tři základní typy lidí a tomu odpovídající strategie vztahů: 1. Příjemci (takers), 2. Dárci (givers) a 3. Dorovnávači (matchers). Příjemci se snaží z většiny situací vytřískat co nejvíc pro sebe, dárci naopak více dávají a dorovnávači jednají recipročně — s Dárci si navzájem pomohou a Příjemcům na oplátku taky zatopí. Grant dále tvrdí, že při hodnocení úspěšnosti podnikatelů a profesionálů se ukazuje stále tentýž vzorec: Dárci konči poslední, protože s nimi může každý snadno orat. Naopak, úplně nejlíp jsou na tom, tum-tu-dum, chvíle překvapení, také Dárci! Respektive Dárci racionální (rational givers), kteří se sice rádi rozdají, ale zároveň dokážou rozpoznat třeba i maskovaného Příjemce a jsou vůči nim prakticky imunní. Jako typovému Dárci mi tahle kniha naprosto mluvila z duše, protože vyjmenovává všechny strategie, jimž jsem se musel postupem let pracně učit. Jak už jsem ostatně psal i někde jinde, od přírody jsem (jako asi většina lidí) typologicky měkký vyjednavač a když jsem byl ještě student, nechal jsem se snadno ukecat a dokonce nadchnout do značně nevýhodných podniků. Dávat a brát je kniha, která v čeština vyšla už v roce 2014 u Bizbooks a na to, jak je skvělá, žalostně zapadla. Nebýt zmínky v Newportově Hluboké práci a několika náznaků v Prodávat je lidské, nejspíš bych na ni ani nepřišel. Tahle minirecenze je mým malým pokusem to napravit. Doporučuji všemi deseti, nejen podnikatelům, ale prostě do života.