neděle 5. srpna 2018

Matthew Walker: Why We Sleep [Proč spíme]

Na knihu Why We Sleep jsem narazil zhruba ve stejné době jako Melvil, který ji právě vydal česky jako Proč spíme. Špičkový vědec, profesor neurověd a psychologie na UCLA Matthew Walker v ní předkládá asi nejucelenější a nejaktuálnější pohled na výzkum spánku, jaký si můžete v současné populárně-vědecké literatuře přečíst.

Rozhodně nejde o řídké čtení a na 400 stranách zažijete nespočet aha-momentů, zejména pokud jste své znalosti od školy neoprášili. Přičemž je skvělé, že Walker objasňuje jak komplikovanou fyziologii spánku a jeho zdravotní dopady, tak i zajímavé okrajové fenomény, jako je náměsičnictví nebo lucidní snění, kde Walker potvrzuje objektivní podstatu tohoto jevu (s lucidním spáčem je možné „komunikovat“ prostřednictvím smluvených signálů pohybem očí) a spekuluje, že může jít o jistý druh evoluční odchylky či výhody.

Individuální zdravotní přínos knihy bude obrovský zejména pro čtenáře, kteří spí málo (a myslí si, že je to vpoho), anebo bojují s nespavostí a fixlují pomocí prášků na spaní. Jejich účinnost je podle Walkera přinejmenším sporá (hello again, big pharma) a vedlejší účinky docela šokující. Prokazatelně zvyšují úmrtnost.

Když pominu trochu suchý, britský styl, slabých míst nemá kniha mnoho. Já bych nicméně ocenil, kdyby Walker méně agitoval a o to více přidal na zdravé vědecké skepsi. Jakkoli chápu, že jde o titul pro masové publikum, výsledky mnoha v knize citovaných studií jsou natolik čerstvé, že budou bezpochyby zpochybněny, nebo přinejmenším korigovány budoucím výzkumem. Od autora bych očekával přinejmenším to, že bude trochu krotit své, a tedy i čtenářovo nadšení. Když to zjednoduším, Walker tvrdí, že spánek je naprosto klíčový a zásadní, ale přesně totéž tvrdí populárně-naučné knihy o výživě, pohybu či duševní hygieně; každý autor zkrátka přeceňuje a vyzdvihuje to své. Proto bych čekal, že Walker častěji zmíní vedle statistického pohledu z výšky i jakési „výjimky potvrzující pravidla“, což povětšinou nedělá a ponechává tak kritické přezkoumání svých doporučení na čtenáři. Velké mínus za jinak velkou jedničkou pro celou knihu.

Klady ovšem převažují do té míry, že bych Proč spíme klidně zařadil do úzkého výběru na osobní knihu roku 2018. Praktický přínos byl i pro nás obrovský, jakkoli jinak spíme docela dobře. Lenka hned pořídila zatmívací závěsy (na Retreat.cz je nepotřebujeme, bo tam je, slovy místních, tma jak v dupě) a osobně jsem dost omezil i kofein a alkohol před spaním, který podle Walkera oslabuje paměť i klíčové fáze spánku. Ale přehánět to taky nebudu, žjo.

Celkově řadím Proč spíme k zásadním titulům tohoto roku.

Tohle není kniha, ale manuál k utajené superschopnosti nás všech: kvalitnímu spánku, který léčí, regeneruje a udržuje naše tělo i mozek v perfektní kondici. Jedna z nejdůležitějších knih o zdraví vůbec.