úterý 16. října 2018

David Graeber: Debt, The First 5000 Years [Dluh, Prvních 5000 let]

Možná to znáte: Dlouho odkládáte nějakou veledůležitou knihu, nějak se vám do ní asi nechce nebo co, pak si ji konečně přečtete a… otevře se vám úplně nový vesmír. Tak přesně to jsem teď zažil s knihou antropologa Davida Graebera o ekonomii optikou dluhu Debt: The First 5000 Years (Dluh: Prvních 5000 let). I já, odkojený klasickým liberalismem a rakouskou ekonomickou školou, musím uznat, že tenhle volný radikál sepsal dílo, které v pár ohledech překonává vše, co bylo dosud o historii peněz či trhů napsáno. A dělá to věcně, přesto se zápalem a slušným argumentačním arzenálem, který fasuje z vlastního oboru a historických věd, aniž by v závěrech sklouzával k dogmatickému zobecňování. Výchozí myšlenka knihy je jednoduchá: Ekonomika nepovstává primárně z peněz, ale z dluhu, závazků, mezilidských vztahů a jejich uspořádání. Graeber docela přesvědčivě vyvrací fousatý mýtus barterové ekonomiky na úsvitu věků, tedy že trhy povstaly z nepeněžní směny svobodných jednotlivců, kterou časem nahradily rané peníze. Na desítkách příkladů dokládá, že předmětem směny a vlastnictví byly historicky především lidé sami — vlivem otroctví, společenského řádu, nebo právě dluhu, který často ani nebyl objektivně vyčíslen (to se týkalo třeba rodových a náboženských vazeb). Dluh rozhodně není chyba bez chybičky, na to je až příliš obsáhlá a dlouhá, ale přiměje vás skutečně do hloubky přezkoumat vše, co dosud o trzích a jejich dějinách víte, aniž by vám tuhle historickou výpravu cestou znechutil, a už i to je, vzhledem k tématu, mimořádný výsledek.