pátek 20. prosince 2019

Heinzen, Lilienfeld & Nolan: Kůň, který uměl počítat

Kůň, který uměl počítat je jednoduše nejpřístupnější kniha o kritickém myšlení, jakou jsem dosud četl. A myslím, že nejen já. Autoři jdou totiž na věc od lesa. Místo toho, aby složitě vysvětlovali abstraktní koncepty či různá kognitivní zkreslení, vyprávějí poutavě dva slavné příběhy, v jejichž rozuzlení kritické myšlení sehrálo zásadní roli. Příběh je pak na patřičných místech opatřen drobnými poznámkami či vysvětlivkami, které čtenáře nenásilnou formou uvádějí do toho, co to vlastně znamená kriticky myslet a jak se nejběžnější chyby v myšlení projevují a nazývají. Nenápadná kniha z nakladatelství Portál tak krásně ilustruje, že zkratkovitému myšlení běžně podléhají i chytří a vzdělaní lidé. Vynikající titul, který vřele doporučuji pro základní seznámení s problematikou.