úterý 29. prosince 2009

Časopis Klíčová dírka

Klíčová dírka se profiluje jako časopis česko-slovenské permakultury, což je široce pojatá filozofická koncepce přístupu k přírodě a zemědělství v duchu tzv. trvalé udržitelnosti. Časopis vychází od roku 2004 (momentálně 4× ročně), z toho asi poslední 3 roky jej odebíráme, abychom načerpali inspiraci pro naši vlastní permakulturní zahrádku (či spíše kulturní divočinu). Každé číslo má nějaké hlavní téma, jako například Uchovávání úrody, Odpady, Zelené střechy, Recyklace, Teplo, Voda atp. Obsahová skladba je velmi pestrá, jednotlivé články a příspěvky píší jak naši přední permakulturisté (Hela Vlašínová, Jarda Svoboda), tak i přispěvatelé z řad čtenářů, což bohužel bývá na úkor úrovně textu, protože tito laici občas sklouzávají do laciného moralizování. Přestože je mi utopistické filozofické pozadí permakultury osobně cizí (život v komunitách, obroda společnosti, svět bez chemie atd.), Klíčovou dírku mohu doporučit každému, kdo má zahradu či domek a chtěl by se o ně starat šetrněji a lépe. Pohled skrze klíčovou dírku může čtenáři otevřít oči dost na to, aby pochopil, že spoustu činností provádí zvykově, což mu dá svobodu tento stav změnit.