neděle 3. ledna 2010

Bjørn Lomborg: Cool It [Zchlaďte hlavy!]

Protože mne problematika globálního oteplování zajímá a Lomborgův zdravě racionální pohled je mi sympatický už od vydání jeho slavné knihy Skeptický ekolog, byla pro mne koupě novinky Cool It o problematice změny klimatu prakticky sázkou na jistotu. K mému překvapení se ale Lomborg v knize vyhýbá otázce příčiny a rozsahu změny klimatu a bere, zdá se, lidmi způsobené oteplování jako holý fakt. U vědce jeho formátu je to přinejmenším zarážející, ale v kontextu celého textu to dává určitý smysl. Lomborg se jako vlivný a uznávaný intelektuál očividně chce zúčastnit debaty o budoucnosti světa. Pokud by se postavil rovnou na stranu odmítačů (ke které se hlásí například přední japonští vědci), byl by jeho hlas v současné vyhrocené atmosféře s největší pravděpodobností ignorován. V čem je tedy kniha zajímavá? Lomborg v podstatě tvrdí, že boj s oteplováním cestou redukce emisí skleníkových plynů je drahý a předem prohraný. Je toho názoru, že bychom měli naše omezené zdroje používat efektivněji na přímá adaptační a preventivní opatření. V tomto směru je kniha argumentačně skutečně působivá a je podle mne jen otázkou času, než tyto myšlenky ovlivní reálnou politiku. S menšími výhradami mohu tedy knihu s podtitulem The Skeptical Environmentalist's Guide to Global Warming (Skeptikův průvodce globálním oteplováním) doporučit, česky vyšla pod příznačným názvem Zchlaďte hlavy! v nakladatelství Dokořán.