neděle 8. srpna 2010

Murray Rothbard: For a New Liberty

Když se tak pročítám liberálním kánonem, nestačím se divit, jaká extrémní a fundamentalistická díla jsou jeho součástí. Rothbardova kniha For a New Liberty (Za novou svobodu) vyšla poprvé v roce 1973 s líbivým podtitulem The Libertarian Manifesto (Liberální manifest), přestože propaguje čistokrevný anarchokapitalismus — politické zřízení, podle nějž je jakákoli vláda ztělesněným zlem a demokracie zločinným spolčením oligarchů. Celá kniha je opět, podobně jako Rothbardovy dějiny ekonomie, zcela jednostranně zaujatá a neuvádí žádná potenciální negativa předkládaných návrhů. Autor do svého díla zjevně vkládal velké naděje, takže tohle bych ještě chápal. Neodpustitelné jsou ovšem jeho chyby v argumentaci. Úvodní filozofická pasáž s příznačným názvem Liberální víra, na které celá kniha dále staví, uvádí několik primitivně sestavených příkladů, které mají legitimizovat Rothbardovu absolutní kapitalistickou morálku. V jejím rámci pak pochopitelně nemůže existovat žádné etické dilema. Vše je totiž černobílé. Druhá část knihy je delší a naštěstí také lepší. Obsahuje řadu velmi inteligentních postřehů. Zaujal mne zejména autorův pohled na zahraniční politiku SSSR a komentář ke korupci: korupce není špatná; špatné je to, že vůbec máme důvod někoho korumpovat. Knihu uzavírá agitační výzva k politické akci, holt manifest… Poznámka: Murray Newton Rothbard (1926-1995) není jen tak nějaký bezvýznamný pisálek. Byl mimo jiné spoluzakladatelem vlivného think-tanku Cato Institute a zásadně ovlivnil současnou podobu Ludwig von Mises Institute.