čtvrtek 12. srpna 2010

Leonard Reed: Já, tužka

Slavný liberální esej, který nezestárnul ani po více než 50 letech a o kterém Milton Friedman prohlásil, že „nezná žádný jiný text, který by tak stručně, přesvědčivě a efektivně ilustroval význam Smithovy neviditelné ruky trhu.“ Souhlasím, přestože se mi nelíbí náboženské vyznění závěru jako úlitba silně věřícího autora. Texty tohoto typu by měly být součástí školní četby (má-li být vůbec jaká).
http://www.libinst.cz/stranka.php?id=180