neděle 15. srpna 2010

Peter Block: Staňte se špičkovým poradcem

Klasika v 2. přepracovaném vydání z roku 1999 u nás vyšla v nakladatelství Grada s podtitulem Jak dosáhnout toho, aby druzí využili vašich zkušeností. Poradenství pro podnikání firem a jednotlivců tvoří důležitou součást mé práce, takže když jsem dostal doporučení na tuto knihu, příliš jsem neváhal. Má očekávání se však nenaplnila. Publikace je z 90 % nepoužitelná pro nezávislé konzultanty mého typu a je silně zaměřena na poradenství v prostředí větších firem. Text pocházející převážně z počátku 80. let je navíc zastaralý a vykazuje řadu nedostatků: opomíjí průběžné poradenství i roli konzultanta jako oponenta či kouče, popisuje touhu po moci nad klientem jako primární motivaci konzultantů (str. 72), doporučuje nepředkládat vyžádaná doporučení (str. 87), líčí externí konzultanty jako nezodpovědné hipíky (str. 142), chybí etický kodex i rady pro začínající poradce… Celá kniha je navíc zbytečně rozvláčná a nudná. Doporučil bych ji snad jedině jako doplňkové čtení interním konzultantům nebo těm, kteří se specializují na velké firmy.