čtvrtek 30. září 2010

John Hasnas: The Myth of the Rule of Law

Liberální anarchokapitalisté mají docela zajímavé názory na… všechno! Sice s nimi téměř v ničem nesouhlasím, ale o to více mne jejich texty baví číst, protože je to dobrý stimul pro rozvíjení kritického myšlení. Platí to i pro tento sáhodlouhý článek. Profesor práva na americké Georgetown University John Hasnas v něm tvrdí, že vláda zákona je vlastně iluze, kterou stát vnutil porobeným občanům, a že jediným způsobem, jak se z této poroby vymanit, je totálně liberalizované rozhodčí soudnictví bez všeobecně platných zákonů. Podobně jako Rothbard v knize For a New Liberty se i Hasnas pokouší čtenáři prodat pohádku o báječné bezstátní společnosti, která díky lidské přirozenosti spěje samovolně ke spravedlivé harmonii. Každopádně zajímavé čtení k zamyšlení:
http://faculty.msb.edu/hasnasj/GTWebSite/MythWeb.htm

Dodatek ze dne 12. 8. 2012

Dnešní debata u kávy o dohodě ACTA a společenské roli práva mě přiměla přečíst si znovu Hasnasovo pojednání o mýtu právního státu. A musím přiznat, že jsem se před pár lety mýlil, když jsem jeho vizi šmahem odsoudil (viz výše). Dnes ji vnímám jako jednu z možných cest, kterou by se mohla otevřená společnost v budoucnu vydat. Máte-li 2 hodiny času, touto četbou jej rozhodně nepromarníte.