neděle 6. února 2011

Charles Darwin: On the Origin of Species [O původu druhů]

Na každé dobré univerzitě platí, že studenti by měli významné knihy číst sami a nespoléhat se na shrnutí v učebnicích nebo na internetu. Jsem téhož názoru. Každý výcuc je totiž nutně podřízen optice editora a čtenáři může snadno skrýt to, co je pro něj osobně klíčové. Darwinova studie O původu druhů je právem považována za jednu z nejdůležitějších knih všech dob. Díky ní víme, odkud pocházíme, aniž bychom se museli uchylovat k biblickým báchorkám. Evoluční biologie mne zajímá už dlouho, ale ke čtení mě přimělo až speciální číslo časopisu Vesmír věnované nedávnému Darwinovu výročí. Důslednost myšlenkových pochodů autora je nejen na svou dobu ohromující, stejně jako vědeckost, s níž jmenuje jevy, které by jeho teorii falzifikovaly v popperovském slova smyslu. To jsem u tak staré knihy skutečně nečekal a jsem rád, že jsem si na ni našel čas. (Pokud by na vás bylo těch 500+ stránek moc, můžete jako kompromis zkusit zkrácenou a okomentovanou Dawkinsovu verzi jako audiobook.)