neděle 29. května 2011

Ayn Rand & spol.: Why Businessmen Need Philosophy

O uctívačích Ayn Rand, autorky proslulých filozofických románů Fountainhead a Atlas Shrugged, si nedělám velké iluze. Proto mne příjemně překvapil soubor 15 esejů od 7 autorů z roku 1999 nazvaný Why Businessmen Need Philosophy (Proč podnikatelé potřebují filozofii). Na Randinu objektivistickou filozofii navazují v ekonomické a podnikatelské rovině. Pouze 2 eseje jsou od Ayn Rand z její písemné pozůstalosti, 6 napsal její duchovní i faktický dědic Leonard Peikoff, zbylé pak další autoři. Kniha je nabitá kontroverzními a podnětnými myšlenkami — na ukázku bych vybral Peikoffův výbušný Health Care Is Not a Right. Význam filozofie v podnikání je zpravidla podceňován, a tohle je jeden z mála čtivých pokusů o spojení obou světů, podobně jako třeba Black Swan.