čtvrtek 13. října 2011

Nassim Nicholas Taleb: Fooled by Randomness [Zrádná nahodilost]

Příští týden budu mít přednášku o Talebově knize Černá labuť na konferenci Dny sekcí SPŘ. S jednoletým odstupem mi přišla ještě lepší než při prvním čtení, takže jsem se záhy s chutí pustil do jeho staršího titulu Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (Zrádná nahodilost: O skryté roli náhody na trzích a v životě). Čtenáři, kteří se o teorii pravděpodobnosti a prevenci rizik nijak zvlášť nezajímají, Talebovi často vyčítají sebestředný styl psaní. Jistě ne bezdůvodně. Ale ten obsah! Navzdory osobitému, šťavnatě arogantnímu projevu je dnes Talebův koncept černé labutě neboli neznámého neznáma považován za jeden z oborových milníků. Zrádná nahodilost je něco jako intelektuální předehra k Černé labuti. Nejde o převratnou knihu. Taleb však dotahuje své myšlenky do praktických důsledků, čímž je činí mnohem použitelnější pro běžného čtenáře. Zaměřením se tento text podobá staršímu titulu Drunkard's Walk od Mlodinowa. Je však o poznání více anekdotický a znepokojivý. Taleb jde o kus dál, když ukazuje, jak mylné chápání role náhody utváří či ruinuje lidské osudy. Zrádnou nahodilost doporučuji, především pokud vás zaujala novější kniha Černá labuť a chcete z ní prakticky těžit.

Nassim Nicholas Taleb: Zrádná nahodilost