čtvrtek 20. října 2011

Andy Coghlan & Debora MacKenzie: Revealed, the capitalist network that runs the world

Na populárně-vědeckém serveru New Scientist vyšel článek o studii, která se bezpochyby stane jednou z nejvíce citovaných a diskutovaných vědeckých prací tohoto roku. Její autoři analyzovali majetkové vztahy 43 tisíc nadnárodních korporací a došli k velmi zajímavým závěrům. Především potvrdili letité podezření, že většina světového majetku je koncentrována v relativně malé skupince několika desítek společností, především bank. To v podstatě není nic nového, autoři jen dodali dřívějším dohadům empirický základ. Druhým podstatným zjištěním je, že majetková superstruktura nejbohatších firem je propojená natolik organicky, že jde s největší pravděpodobností o výsledek přirozeného vývoje, podobný jiným organickým strukturám, které se v přírodě běžně vyskytují. Studie tak na jednu stranu posílila obavy z možné destabilizace globální ekonomiky, dojde-li k zasažení citlivého jádra. (O tomto riziku píše poměrně rozsáhle Taleb ve 2. vydání Black Swan.) Na druhou stranu však výsledky studie hovoří jednoznačně proti konspiračním teoriím o spiknutí hamižných bankéřů k ovládnutí světa. Závěr článku zmiňuje hypotetickou možnost globální antitrustové regulace na základě takovýchto výzkumů. Že by další průlom v makroekonomii?
http://www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html

Andy Coghlan & Debora MacKenzie: Revealed, the capitalist network that runs the world