pondělí 31. října 2011

Richard Dawkins: The Blind Watchmaker [Slepý hodinář]

Dawkinsův brilantní úvod do evoluční biologie The Blind Watchmaker sice vyšel poprvé už v roce 1986 (česky 2002 jako Slepý hodinář), avšak dodnes je to kniha v mnoha ohledech nepřekonaná. Text je natolik nadčasový, že výroční edice z roku 2006 nedoznala téměř žádných změn. Dawkins předkládá vyčerpávající řadu důkazů a argumentů ve prospěch biologické evoluce, bez prvotního stvořitele a tzv. inteligentního designu. Vedle toho si ovšem bere na paškál nevědecký kreativismus i některé starší teorie, zejména dodnes mezi laiky rozšířený lamarckismus. Z mého pohledu je tahle kniha pomyslnou spojnicí mezi Dawkinsovými dvěma nejslavnějšími knihami, kterými jsou Sobecký gen a Boží blud. Není zdaleka tak odborná jako Sobecký gen a ani tolik orientovaná na náboženství jako Boží blud. Nečekejte však jednoduché čtení! Dawkins sice nepoužívá složitou odbornou terminologii, ale jinak čtenářův důvtip nijak nešetří. To mi přišlo na celé knize nejlepší.