úterý 8. května 2012

François Rabelais: Pojednání o případném pití vína

Útlá knížečka s dlouhým názvem Pojednání o případném pití vína, totiž velkém & ustavičném pro potěchu ducha & těla & proti všelikým chorobám oudů zevnitřních i vnitřních, sepsané ku poučení & užitku brachů mokrého cechu pochází až z roku 1564. Její poselství je však aktuální dodnes, a proto se řadí mezi vinařskou klasiku. Aktuální české vydání má na svědomí Volvox Globator. Obsah je trochu podobný rozhovoru Marka Ebena s kardiologem Prof. MUDr. Milanem Šamánkem, DrSc., F.E.S.C. v pořadu Na plovárně. Stručně řečeno: pití vína je zdraví prospěšné a prodlužuje život. Tak na zdraví!

kniha François Rabelais: Pojednání o případném pití vína