neděle 18. května 2014

David Deutsch: The Beginning of Infinity

Kvantový fyzik a průkopník teorie kvantových počítačů David Deutsch napsal důležitou knihu, v níž nabízí nové vysvětlení vývoje vědy, civilizace a poznání. The Beginning of Infinity (2011) je možná vůbec nejsrozumitelnějším filozofickým výkladem kvantové fyziky od předního vědce v oboru. Vedle podobných interpretací Feynmana a Krausse, Hawkinga a Mlodinowa, Lindleyho a dalších se Deutschovi podařilo asi nejlépe představit kvantovou teorii jako racionální vysvětlení světa, a to celé zasadit do širšího kontextu dějin civilizace a poznání. Deutsch srozumitelně a jasně argumentuje, co je špatně na kvantové mystice a výrocích typu „Pokud si myslíte, že rozumíte kvantové fyzice, tak jí nerozumíte,“ které dlouhá léta vzdalovaly veřejnost od podstaty věci. Už jen pro tento brilantní filozofický úvod je kniha cenná a přínosná. Deutsch říká: „Špatná filozofie je filozofie, která aktivně brání rozvoji poznání.“

Text je navíc nevídaně ambiciózní v tom, jak mocně se snaží kvantové vidění světa převést na společný epistemologický základ vědy coby vývojového sledu graduálně lepších vysvětlení. Vedle obvyklé exkurze do antiky, renesance a počátků osvícenství řadí nenuceně kapitoly o politice (navazující na Poppera), objektivním umění (překvapivě rezonující s Rand) či udržitelnosti pokroku (kde možná skutečně stojíme na počátku nekonečna).

Ano, mohl bych společně s některými recenzenty lamentovat nad tím, že expert by se neměl vrtat v tom, čemu nerozumí. Deutschovy názory jsou však natolik neotřelé, že stojí za to jim věnovat pozornost, i kdyby se měl většinou mýlit, což sám otevřeně připouští tvrzením, že každá velká teorie musí logicky začínat velkou spekulací. Argumentačně méně jistá vrstva knihy je tedy zároveň nejvíce intelektuálně vzrušující a svěží. Deutsch není druhý Richard Feynman, ale má jistě něco z jeho geniality, pokory i vtipu. Nejlépe to dokazuje vložená satirická kapitola o Sokratovi a jeho zjevení, které následně Platon zkreslí k nepoznání.