pátek 8. srpna 2014

Rufus Fears: Books That Have Made History

Vynikající výběr, který ukazuje, jak by se měla na školách přednášet literatura.

Ještě před pár lety měli mnozí z nás za to, že technologie, která nejvíce změní podobu knihy coby média, budou elektronické čtečky jako Kindle. Zatím to však vypadá, že největší proměnou kniha prochází v podobě audioknihy. Ty sice existovaly už dávno na deskách, později kazetách a CD, ale teprve nástup chytrých mobilů a masová distribuce po internetu přes servery jako Audible posunuly namluvené knihy do středu zájmu vydavatelů. Očekávané bestsellery (jako třeba detektivní pokračování The Silkworm od J. K. Rowling) tak dnes vychází rovnou i jako audioknihy.

Zároveň tedy stále více vydavatelů (či spíše producentů) experimentuje s formátem audioknihy jako takové. Objevují se prvotřídní dramatizace (při zachování textu knihy slovo od slova), ale také knihy s dramatickou podkresovou hudbou (v tom vyniká španělská produkce od FonoLibro) a také komponované výukové programy. Zdaleka nejlepší je v tomto ohledu produkce The Great Courses, která představuje špičkové světové akademiky, vědce a intelektuály v dlouhých sériích tematických audiopřednášek, připravených speciálně pro čtenáře audioknih, včetně textové přílohy.

Příkladem budiž seminář Your Deceptive Mind o kritickém myšlení od überskeptika prof. Stevena Novelly, který je (jen tak mimochodem) mnohem lepší než opěvované, avšak nudné Kahnemanovo dílo Myšlení, rychlé a pomalé. Tam kde se Kahneman točí v sáhodlouhých popisech experimentů a vlastních myšlenkových pochodů, je Novella chirurgicky přesný, střídmý, míří k podstatě a je zábavný do té míry, že se od jeho přednesu nedokážete odtrhnout. Ovšemže bez ztráty odborné úrovně, prostě borec.

Nyní jsem doposlouchal další výjimečný program stejného vydavatele s názvem Books That Have Made History: Books That Can Change Your Life (Knihy, které psaly historii a mohou změnit váš život). Uznávám, že druhá část názvu zní dost pitomě, ale naštěstí je pouze klíčem, který přednášející prof. Rufus J. Fears použil k výběru. Velkou knihu zde definuje jako dílo, které mělo významný dopad a zároveň je v něm něco, co k nám promlouvá napříč staletími dodnes, ergo co může změnit náš život. Tolik suchý úvod, ale tím není řečeno to podstatné!

Fearsův knižní výběr i celkový přednes je totiž jedním slovem geniální. Nikdy jsem neslyšel nikoho přednášet takovýmto způsobem a garantuji vám, že když bude Rufus rozebírat dávno minulá díla antická, představovat jednotlivé postavy, měnit hlas a předvádět klíčové dialogy, vyvstane před vámi obraz knihy živější než kniha sama.

Fears není herec, ale profesor historie, přesto má něco, co školený herec nikdy mít nebude — hluboký vhled do literární historie a schopnost spojovat za běhu souvislosti do ohromujícího celku, kdy před vámi najednou, během několika hodin, vystaví literární korpus, na jehož základě stojí (a padá) naše civilizace. To je také hlubší podtext Fearsova semináře, že totiž velké knihy minulosti nejsou mrtvými epizodami, ale svítícími majáky, které navádějí mořeplavce mysli dodnes. Adolf Hitler měl na nočním stolku Machiavelliho Vladaře coby pohádku na večer a knížku z nejmilejších, divíte se? Velké knihy povstávají z Fearsovy přehlídky coby titáni zápolící napříč věky o vládu na lidskou myslí a dějinami.

Brilantní, mocné a nezapomenutelné! Doporučuji a rozhodně se chystám na poslech dalších Fearsových seminářů, zejména těch o Churchillovi a Římské politice. Pro zajímavost připojuji z přílohy úplný seznam knih, které Books That Have Made History zahrnuje, včetně dohledaných překladů:

 • Bonhoeffer: Letters and Papers From Prison [Listy z vězení]
 • Homer: Iliad [Ilias]
 • Marcus Aurelius: Meditations [Hovory k sobě]
 • Bhagavad Gita [Bhagavadgíta]
 • Book of Exodus [Exodus]
 • Gospel of Mark [Evangelium podle Marka]
 • Koran [Korán]
 • Gilgamesh [Epos o Gilgamešovi]
 • Beowulf [Béowulf]
 • Book of Job [Kniha Jób]
 • Aeschylus: Oresteia [Oresteia]
 • Euripides: Bacchae [Bakchantky]
 • Plato: Phaedo [Faidón]
 • Dante: The Divine Comedy [Božská komedie]
 • Shakespeare: Othello [Othello]
 • Aeschylus: Prometheus Bound [Upoutaný Prométheus]
 • Aleksandr Solzhenitsyn: The Gulag Archipelago [Souostroví Gulag]
 • Shakespeare: Julius Caesar [Julius Caesar]
 • George Orwell: Nineteen Eighty-Four [1984]
 • Vergil: Aeneid [Aeneis]
 • Pericles: Oration [Periklova smuteční řeč]
 • Lincoln: Gettysburg Address [projev u Gettysburgu]
 • Remarque: All Quiet on the Western Front [Na západní frontě klid]
 • Confucius: The Analects [Hovory]
 • Machiavelli: The Prince [Vladař]
 • Plato: Republic [Ústava]
 • John Stuart Mill: On Liberty [O svobodě]
 • Sir Thomas Malory: Morte d’Arthur [Artušova smrt]
 • Johann Wolfgang von Goethe: Faust, Part 1 [Faust. 1. díl tragédie]
 • Johann Wolfgang von Goethe: Faust, Part 2 [Faust. 2. díl tragédie]
 • Henry David Thoreau: Walden [Walden aneb Život v lesích]
 • Gibbon: Decline and Fall of the Roman Empire [Úpadek a pád římské říše]
 • Lord Acton: The History of Freedom
 • Cicero: On Moral Duties [O povinnostech]
 • Gandhi: The Story of My Experiments with Truth [Můj život]
 • Churchill: The Second World War [Druhá světová válka], My Early Life, Painting as a Pastime