pondělí 18. srpna 2014

Rufus Fears: Churchill

Historik a rétor par excellence prof. J. Rufus Fears stvořil nejsilnější Churchillův životopis.

Minule jsem zde pěl ódu na Fearsovy Knihy, které psaly historii a dnes mám to potěšení recenzovat další jeho počin: strhující audioknihu Churchill sestávající z 12 kapitol o životě Winstona Churchilla, anglicky, zas a znovu ve fenomenálním řečnickém podání.

Churchill byl, jak říkají Angličané, člověk větší než život a jeho životopis tak nutně musí být větší než on sám. Sice jsem četl Churchillovy monumentální paměti z druhé i první světové války a měl určitou představu o jeho všestrannosti a kontroverzích, ale teprve z této přesné životopisné sondy jsem načerpal detaily i celkovou představu o magnitudě Churchillovy osobnosti — o strastiplném dospívání v nepřízni rodičů a učitelů, o závratné kariéře vojáka a spisovatele, o jeho neokázalém hrdinství, o tavení a zrání pro historickou úlohu, kterou mu přihrál Osud a on ji sehrál lépe, než si kdo v jeho době dokázal přiznat či představit…

Fears má Churchilla nejen perfektně nastudovaného (včetně soukromé korespondence), ale především podle mne lépe než kdokoli jiný vystihl jeho ducha, nepoddajnou a přitom vskrytu láskyplnou osobnost, čímž mj. oponuje Churchillovým kritikům, kterých se vždy najde dost. Pokud jste měli jako já nějakou vágní představu o tom, kdo byl Winston Churchill, poslechněte si tuto audioknihu a garantuji vám, že ji od základů změníte.

Když jsem jako kluk četl Tolkiena, fascinoval mne onen dramatický oblouk, který napjal mezi absolutním Zlem a Dobrem, nad nic netušícím svobodným lidem Středozemě. Rozesmutnila mne též epochální naléhavost jeho Příběhu a byť Tolkien sám údajně odmítal paralelu mezi Pánem prstenů a současným děním, právě Winston Churchill se nevděky stal protagonistou neméně velkého Příběhu našeho věku. Ba co více, stal se prorokem událostí odvíjejících se nevyhnutelně ke střetu svobodného světa s totalitou dvou forem. Teprve díky Fearsovi mi plně došla nečekaná pointa, že totiž jeho Churchill je vlastně meta-příběhem našeho věku.

Mnoho lidí si dnes zoufá z bezradnosti a nijakosti jakéhosi bezvětří dějin, přerušovaného jen občasnými poryvy skepse. Možná je to ovšem dáno tím, že sami žijeme ve stínu velkého Příběhu, který se udál, uvrhl Zlo do propasti času a ponechal nás napospas následujícímu bezčasí. Možná? Fearsovi vděčím za tyto otázky.

Churchill mě dostal a rozhodně jej již nyní řadím mezi mé all–stars knihy, které by si měl přečíst každý. Nejsilnější životopis, jaký jsem kdy četl, nedostižný svou strukturou, hloubkou i podáním.