pondělí 29. října 2012

Steven Johnson: Odkud se berou dobré nápady

Můj kamarád Aleš Drobek přeložil výbornou knížku Odkud se berou dobré nápady (Where Good Ideas Come From) a byla to jeho další, už kolikátá trefa do černého. Objevný rozbor dějin inovací tak trochu v gladwellovském stylu naznačuje, že zažitý mýtus osamělého geniálního vynálezce je více než cokoli jiného stereotypem z doby úsvitu moderního věku. Johnson na mistrně vypracovaných příkladech ukazuje, že inovace obvykle vyrůstají z rozsáhlejšího podhoubí a rozkrývá jeho formy: tekuté sítě, pomalé tušení, šťastná náhoda, omyl, nejbližší možné, exaptace a platformy. V závěru knihy dokládá své tvrzení o spletitosti pokroku pomocí jednoduché typologie 600 nejvýznamnějších inovací novověku a uzavírá, že pro naši dobu je charakteristický zcela jiný typ pokroku než v minulosti. Mimo jiné v závěru vysvětluje, proč jsou nekomerční síťové inovace typu Wikipedie či open-source technologií tak těžce zařaditelné v rámci překonaných pravo–levých ekonomických dogmat. Vynikající kniha k zamyšlení, navíc se spoustou praktických tipů jakoby mimochodem. Moc bych si přál, abychom měli myslitelů Johnsonova formátu více i tady v Česku! Veřejná diskuse nám trochu stagnuje.

Steven Johnson: Odkud se berou dobré nápady